Tidigare Jehovas vittnen protesterar mot att rörelsen kan få statsbidrag

Efter tolv års utredning beslutade nyligen regeringen att Jehovas vittnen kan få statsbidrag. Nu protesterar en grupp tidigare medlemmar och kallar beslutet "högst problematiskt".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

En av de frågor som hamnat i fokus är Jehovas vittnens ovilja att ta emot blodtransfusion. Regeringen har tidigare hänvisat till att motståndet riskerar minderåriga barns liv och hälsa.

Men Högsta förvaltningsdomstolen slog i sitt utlåtande 2017 fast att frågan inte behövde vara avgörande. Statsbidrag är möjligt om samfundet väljer att inte uppmana sina medlemmar att inte godta att samhället i vissa fall ingriper till förmån för barnen.

Vill att regeringen omprövar

Men i en debattartikel i Svenska Dagbladet protesterar nu 67 tidigare medlemmar. De hävdar, utifrån egen erfarenhet, att vittnena inte alls uppfyller de krav som förvaltningsdomstolen ställer upp. Bland annat pekar de på att organisationen hyllar föräldrar vars barn avlidit för att föräldrarna nekat dem att ta emot blod.

"Vi fick lära oss att vår trosuppfattning och hängivenhet till Gud var viktigare än allt annat, till och med våra liv", skriver de i artikeln och uppmanar regeringen att ompröva beslutet att ge Jehovas vittnen statsbidrag.

Läs mer: Jehovas vittnen får rätt till statsbidrag – efter tolv år

Läs mer om Jehovas vittnen

Alla tidigare artiklar
Bodil Jönsson.
Foto: Daniel Wistrand
Foto: Daniel Wistrand