"Tillsätt ambassadör för religionsfrihet"

Sverige borde tillsätta en ambassadör för religionsfrihetsfrågor – precis som Danmark har gjort.
Det anser Franz-Michael Mellbin, som har fått det uppdraget av danska regeringen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är illa ställt med religionsfriheten i världen – och det går åt fel håll, konstaterar Franz-Michael Mellbin när vi möts i ”Sverige i världen-tältet” under Almedalsveckan. Han oroas framför allt för nationalreligiösa strömningar han ser i flera länder, där den politiska makten knyts till en religiös identitet med intolerans och förföljelse mot andra. Hindunationalister i Sri Lanka, Nepal och Indien är exempel på detta, liksom islamiskt styrda Pakistan.

– Det kan snabbt bli sämre. Därför är en mobilisering på det här området så viktig, säger Franz-Michael Mellbin.

Han arbetar på uppdrag av utrikesministern i Danmark och är mångårig diplomat. Sedan årsskiftet är han utnämnd till den nyinrättade posten som ambassadör och särskild representant för religionsfrihet vid danska utrikesdepartementet.

Danmark först ut

När vi möts är Franz-Michael Mellbin extra glad för att även England dagen innan har utnämnt en särskild representant för religionsfrihet, liksom även Tyskland gjorde för några månader sedan.

Danmark var först ut, och det är nu hans uppdrag att försöka övertyga andra EU-länder om behovet av att arbeta med religionsfrihetsfrågan i världen.

Bland annat vill han få med grannlandet Sverige. I Visby mötte Mellbin svenska riksdags- och EU-politiker av olika partifärg, liksom det civila samhällets aktörer kring den här frågan, exempelvis Svenska Missionsrådet.

– I det sekulära Europa har religionsfriheten blivit styvmoderligt behandlad. Vi har lyft in den under hur vi behandlar andra fri- och rättigheter. I USA är religionsfriheten den första rättigheten.

Förutom att skapa en mobilisering inom EU ingår det i Franz-Michael Mellbins uppgifter att få upp religionsfriheten i koppling till kvinnans rättigheter på den internationella agendan. Vidare att jobba bilateralt mot länder i Europas närområde, i ett bälte från Marocko, genom Nordafrika, vidare upp mot Turkiet och Ryssland.

– Den danske utrikesministern tog exempelvis upp religionsfriheten med sin kollega i Ryssland vid deras möte för några veckor sedan, berättar han.

Fyra prioriterade länder

Danmark har också fyra prioriterade länder, där de tror sig ha särskilda möjligheter att påverka kring religionsfriheten: Indonesien, Iran, Libanon och Egypten. Slutligen engagerar landet sig i ett antal individuella personfall i världen där rätten till religionsfrihet har kränkts.

Franz-Michael Mellbin har tidigare arbetat med islamistisk fundamentalism och extremism i 15 års tid.

– Den fundamentalistiska islamismen hos grupper kommer vi att vinna mot, även om det tar tid, kanske 40-50 år, säger han. Detta precis som demokratin vann över nazismen, fascismen och kommunismen en gång i tiden. Då är det ett större hot när nationalreligiösa strömningar växer ihop med politiken. Där finns ingen utgångsdatum på intoleransen mot andra grupper.

Globalt är de kristna värst utsatta för religionsförföljelse, säger Franz-Michael Mellbin. Han tycker inte det är så konstigt eftersom de kristna också är flest.