Tingsrätten avslår Helge Iversens ansökan

Den före detta Knutbypastorn, tidigare känd som Helge Fossmo, får inte sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Helge Iversen hade yrkat att tingsrätten skulle omvandla hans livstidsstraff till ett tidsbestämt fängelsestraff om fängelse i 24 år.

I domen skriver Örebro tingsrätt att utredningen ”i allt väsentligt” har visat att Helge Iversen medverkat till att främja sin återanpassning i samhället.

Låg risk för allvarlig brottslighet

Att han har anklagats för flera fall av misskötsamhet under det gångna året är enligt tingsrätten ”inte heller av den beskaffenheten att den i sig talar emot en omvandling”.

Rättsmedicinalverket har också lämnat ett yttrande där det står att risken för att Helge Iversen ska återfalla i allvarlig brottslighet är låg. Tingsrätten skriver i domen att Rättsmedicinalverkets slutsatser är välgrundade och relevanta. Dessutom klargör tingrätten att den delar bedömningen att risken för att Helge Iversen ska återfalla i allvarlig brottslighet ska bedömas som låg.

 

Läs mer: Pastorer i brev: Ge Helge Iversen tidsbestämt straff

 

”Väsentligt överstiger 24 års fängelse”

Men i sammanfattningen slår Örebro tingsrätt fast att omständigheterna kring brotten som begicks i Knutby 2004 är synnerligen försvårande och att gärningarna har ett mycket högt straffvärde. ”Tingsrätten anser att straffvärdet väsentligt överstiger 24 års fängelse” står det.

Örebro tingsrätt klargör också att rätten inte har möjlighet att redan i dag omvandla livstidsstraffet som Helge Iversen har dömts till.

”Det ska inte vara ett lotteri”

Redan för tre år sedan beslutade Örebro tingsrätt att omvandla livstidsdomen mot Helge Fossmo till ett 24 års långt fängelsestraff. Men åklagare Tomas Olsson överklagade domen och Göta hovrätt meddelade i januari 2015 att frågan var för tidigt väckt. Därmed revs också tingsrättens beslut upp.

Efter att Örebro tingsrätt nu sagt nej – till skillnad från beslutet för tre år sedan – är Helge Iversens advokat Anton Strand starkt kritisk:

– Samma tingsrätt kom för tre år sedan fram till att straffvärdet låg på 24 år. Nu har en annan domare på samma tingsrätt gjort en helt annan bedömning. Det ska inte vara ett lotteri vilken domare man får, men det har Örebro tingsrätt precis gett ett exempel på, säger han till Expressen.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar