Toppdiplomaten Jan Egeland: Vi har råd att hjälpa flyktingar

I ett läge med ökande flyktingströmmar stänger både EU och enskilda länder sina gränser. Men världen både kan och ska hjälpa, säger Jan Egeland:
– Så har det varit sedan Jesusbarnet sökte och fick asyl i Egypten. Vi har råd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!