Tretton nya kardinaler i katolska kyrkan

Tretton nya kardinaler, varav två som arbetat med att hjälpa flyktingar, har utsetts av påven Franciskus. Han fortsätter därmed på den inslagna vägen med att uppmärksamma kyrkans periferi.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det var från sin balkong vid Petersplatsen som påven i söndags kom med det överraskande beskedet, rapporterar srnnews.com.

Och den strategi som Franciskus påbörjat tidigare fullföljer han i och med dessa utnämningar. Han väljer att premiera kyrkans periferi och trogen tjänst när han tillsätter nya kardinaler.

Från muslimska länder

Två av de nyutnämnda verkar i länder med en tydlig muslimsk majoritet: Marocko och Indonesien. Och flera kommer från utvecklingsländer som Kuba, Guatemala och Kongo Kinshasa.

– Deras härkomst uttrycker kyrkans missionskallelse vilket innebär fortsatt fokus på att förkunna Guds kärlek och barmhärtighet till alla människor på jorden, sa påven innan han läste upp alla namnen på sin lista.

Läs också: Anders Arborelius förblir ödmjuk karmelitmunk även som kardinal

Tre av de tretton är 80 år eller mer och kommer därmed inte att kunna rösta när en efterträdare till Franciskus ska väljas. Det hindrar inte påven från att visa sin uppskattning för deras insatser.

Suttit i arbetsläger

Påven Franciskus säger att han vill uppmärksamma de tre för deras enastående insatser i katolska kyrkan. Bland dessa återfinns en präst från Litauen som suttit många år i arbetsläger i Sibirien för sin kristna tros skull.

Läs mer: Katolska kyrkan får fjorton nya kardinaler

Franciskus tid som katolska kyrkans överhuvud har i mångt och mycket fokuserat på behoven bland de som lever på samhällets skuggsida, exempelvis migranter.

Därför har han utsett två män vars prästerliga gärningar återspeglat den sidan av verkligheten.

Arbetat med hemlösa

Den ene är Bolognas ärkebiskop Matteo Zuppi. En 63-åring som låtit dörrarna stå öppna för hemlösa under kalla vintermånader. Zuppi har även initierat språkstudier för nyanlända och sett till att de fått mat och kläder.

Den andre, Michael Czerny, jesuit precis som Franciskus, har länge engagerat sig i frågor som rör social rättvisa. Sedan 2016 leder Czerny den avdelning i Vatikanen som arbetar med hjälp till flyktingar.

Bara två av de nya kardinalerna hör hemma i Europa, också det kan tolkas som en medveten strategi från påven.

Arborelius först svensk

Det är drygt två år sedan Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, utnämndes av Franciskus till kardinal i den världsvida katolska kyrkan. Som förste svensk i den positionen.

De nyutnämnda kardinalerna kommer att installeras vid en högtidlig ceremoni i Vatikanen, ett så kallat konsistorium. Det sker den 5 oktober.

Foto: Privat & Anna B. Sandberg
Foto: Privat & Anna B. Sandberg