Tro och solidaritet kritiska till S vallöfte

Varför enbart ge sig på religiösa friskolor om det är segregationen man vill åt, säger Ulf Bjereld, som tycker att debatten på sina håll gått överstyr.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor, men det finns delar av partiet som inte kan skriva under på vallöftet. Tro och solidaritet är partiets sidoorganisation som samlar troende socialdemokrater, och förbundsordförande Ulf Bjereld tänker inte ställa sig på barrikaderna för att stoppa de konfessionella friskolorna.

– Om problemet är segregation i skolan och samhället, då är det fel sätt att hantera det genom att förbjuda religiösa friskolor, säger Ulf Bjereld till Dagen.

– Vi tror inte att ett förbud skulle påverka segregationen, det finns inga studier som pekar på att segregation är ett större problem i religiösa friskolor jämfört med andra.

Prioriterar fel

Ulf Bjereld tycker att hans eget parti prioriterar helt fel i den här frågan, och undrar varför S ska gå till val på att enbart förbjuda religiösa friskolor, samtidigt som vinstdrivande aktörer får vara kvar i skolsystemet.

– Det viktiga är att lagen följs och att Skolinspektionen har de resurser som krävs, säger Ulf Bjereld.

Religionsfientlig debatt

Dessutom tycker han att själva debatten om konfessionella friskolor tenderar att slå över i religionsfientlighet, även inom hans eget parti.

– Man framställer religion som negativt, inte som en möjlighet. Det pratas om att pådyvla elever åsikter. Men min erfarenhet är att det inte är därför de här skolorna driver sin verksamhet, utan för att de vill ge ett bidrag till kunskapsutvecklingen, säger Ulf Bjereld.

– Det är inte för att man i någon missionärsiver vill kristna eller muslimiera människor. Tror man det har man inte förstått vad det handlar om.

Ulf Bjereld menar också att det inte finns några belägg för att utifrån Socialdemokraternas kongressbeslut om religiösa friskolor gå som långt till att driva på för ett förbud.

Så du får svårt att försvara vallöftet?

– Ja, man får väl välja vilka vallöften som man vill driva. Ska man ha trovärdighet är det att stå upp för vallöften som man kan sluta upp vid, annars är man ingen människa utan en robot. Här måste man få följa sitt hjärtas röst, och det lär inte finnas brist på andra socialdemokratiska vallöften som är bra och behjärtansvärda som vi kan gå in för fullt i.