Två kristna Palmeexperter: Mordet är inte löst

Stig Engström pekas nu ut som Olof Palmes mördare. Två kristna journalister, Hans-Göran Björk och Ruben Agnarsson, har sedan länge jobbat med Palmemordet. Ingen av dem menar att mordet är löst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!