Ulrik Josefsson riktar kritik mot myndigheter

Ordföranden i Jönköping Pingst missnöjd över myndigheters långa handläggningstider och bristande kunskap kring frågor som rör tro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller