Unga i Svenska alliansmissionen vill missionera

– Självklart vill vi berätta om Jesus, annars kan vi lägga ner. Men vi behöver hitta nya sätt som når samtiden, sa en av deltagarna vid SAM-pastorernas Vintermöte i Jönköping.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

JÖNKÖPING. Dagen var med och lyssnade när en grupp ungdomsledare i Svenska alliansmissionen (SAM) funderade tillsammans över om deras samfund är och bör vara en missionsrörelse. Historien säger att SAM har mission som identitet – både i Sverige och utomlands.

Samfundsledaren Kjell Larsson ställde frågan om SAM verkligen är en missionsrörelse till de 65 pastorer som hade samlats till Vintermöte i Allianskyrkan i Jönköping tisdag-onsdag.

Han svarade själv både: ”Ja, i allra högsta grad!” och ”Nja, har vi tappat det?” Här fanns alltså utrymme för en viss självkritisk granskning, trots att det i samfundets visionsdokument heter att ”SAM vill mission”.

– Har vi gått från engagerad missionsrörelse till att bli mer av kyrkbänksnötare? Rörelser kan lätt tappa fart och låta elden falna. Vi kan inte leva på minnen från fornstora dar, framhöll missionsföreståndare Kjell Larsson inför pastorerna.

De flesta frikykor minskar eller står still

Siffror som presenterades berättade att 87 procent av frikyrkorna i Sverige minskar eller är stillastående och bara 13 procent växande.

Gruppen ungdomsledare vid Vintermötet, som Dagen satt ner med, menade att missionstänkande lätt blir något på distans i församlingarna. Medlemmarna vill gärna stötta befintlig mission, bara de slipper ansvaret att själva ta sig ut från kyrkbänken och göra något, beskrev de unga ledarna i ett intensivt och livligt samtal.

– Mission kan ju också vara på den egna arbetsplatsen eller i skolan, inte bara utanför Sverige. Vi lever i ett fruktansvärt sekulariserat land, sa André Dahlqvist från Jönköpings Allianskyrka.

Läs också: Elin Elg och Esgrim Rommel sänds ut till nya församlingsplanteringar
 

Taggarna utåt

Therése Axelsson, ungdomsledare i Bankeryds Missionsförsamling, och Sanna Strömsjö från Fiskebäckskyrkan, höll med gruppen om att det ofta kan vara svårare att vara kristen än buddhist, HBTQ-person eller vegan. Det är inte ovanligt med taggarna utåt mot den som är kristen, var erfarenheten.

Men de upplevde samtidigt att det är spännande att människor söker efter något att leva för – i allt högre grad.

– Jag kan samtidigt vara lite trött på att kyrkan alltid ska ställa sig i opinion mot samhället och vissa rörelser. I stället måste vi hitta nya vägar, nya ingångar i samtalen, menade Sanna Strömsjö.

Sändande missionsrörelse

Svenska alliansmissionen behöver i högre grad bli en sändande missionsrörelse – både nationellt och internationellt, var budskapet i konferensen. Det talades om att plantera nya församlingar, och om hur man skapar en kultur av sändande i de etablerade församlingarna.

109129.jpg– Läget är allvarligt. Vi behöver få några SAM-församlingar i Småland som går före och visar vägen när det gäller att skicka ut medlemmar till församlingsplantering och annat. Och vi behöver skriva in i visionen för församlingen att vi vill bilda nya församlingar, sa Jonas Melin, pionjärkonsulent.

Bland pastorerna längtade man efter en flexibel rörelse som är lyhörd och bedjande, och med en stark vardagstro som kan fungera såväl på fabriken som i fotbollsklubben.

Församlingar som ser olika ut

Det konstaterades också att de kulturella uttrycken i församlingar kan variera kraftigt, varför det om 20 år borde finnas många fler olika församlingar som är modigare i uttrycket, summerades det.

Debatt