Ungdomsläger "för kristet" för utlovat bidrag

Pingstförsamlingen i Årjäng hade beviljats bidrag från kommunen för att åka till Hampeveckan.
Men sedan det blev känt att det rörde sig om ett läger med tydligt fokus på att få en relation med Jesus drog kommunen tillbaka bidraget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingstkyrkan i Årjäng nappade på kommunens erbjudande om att söka bidrag till sommaraktivitet för unga. De kom in med flera förslag, och fick ja på såväl badutflykter som lägerdagar.

Tanken var att få med ungdomar utan stora ekonomiska resurser till Hampeveckan, ett läger som anordnas av pingstförsamlingen i Odensbacken, i Närke, och är ett välkänt läger inom pingströrelsen.

– Sju ungdomar anmälde sig. Men när vi sedan ringde kommunen så var bidraget indraget, berättar Erik Håkansson, ordförande i pingstförsamlingen i Årjäng.

– De hade googlat på Hampeveckan och tyckte det var för religiöst.

Självklart är han besviken. Det handlar inte i första hand om pengarna som församlingen blivit utlovade för resan, utan om principen.

– Det var inte så att vi försökte gå under radarn, utan vi talade om vad vi ville göra och fick det godkänt, säger Erik Håkansson.

– Att först få pengar, och sedan avslag för att det är religiöst, det är vad vi reagerar på. Det är som en markering på att vi inte duger.

Han skickar också över brevet till Dagen, där kommunen beviljar bidraget på 17 000 kronor, den summa som var avsatt för lägerverksamhet.

Avslaget kommer i en tid då bidrag till religiösa organisationer diskuterar friskt. Dagen har tidigare rapporterat om hur Equmenias scouter i Göteborg fick sina bidrag indragna eftersom verksamheten ansågs diskriminerande då den avslutades med en andakt. Även statsbidraget till trossamfund har genomlysts i en utredning, där ökade krav på samfunden är att vänta.

Owe Lindström är chef för medborgarservice vid Årjängs kommun och har hanterat bidragen till sommaraktiviteterna. Han håller inte med om beskrivningen att de först lovat bidrag som sedan dragits in.

– Pingstförsamlingen kom in med förslag på flera aktiviteter, de har fått stöd till två av dem, säger han.

Hampeveckan var ett av förslagen som först var på tal.

– Men när jag gick in och läste programmet till Hampeveckan blev jag tveksam med tanke på att det stod att tonåringar ska utveckla och fördjupa en personlig relation till Jesus, säger Owe Lindström.

Socialstyrelsens uppdrag

Han betonar att han inte har något emot att ungdomar börjar tro på Jesus, frågan var bara om bidragen var tänkt att gå till något sådant. Pengarna kommer ursprungligen från regeringen, som gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidraget.

– Så efter att jag frågat runt här ringde jag även till Socialstyrelsen, och blev då styrkt i det jag hade tänkt, berättar Owe Lindström.

– Jag anser att det här stänger ute ett antal personer i och med att det i programpunkterna är så starkt relaterat till Jesus. Det var därför jag ringde Socialstyrelsen och frågade om det här var i enlighet med deras intentioner, och fick svaret ”nej”.

Handlade det om att det var ett kristet läger, och ni som kommun ville vara religiöst neutrala?

– Nej, inte att det är ett kristet läger i sig. Jag har inget emot om det skulle innehålla någon kortare andakt eller så, utan här handlar det om innehållet i programmet, med enbart fokus på lovsång, tillfällen till bön och att fördjupa relationen till Jesus Kristus. Jag anser att vi stänger ute ett antal personer då.

Det var för kristet helt enkelt?

– Så kan man väl lite slarvigt uttrycka det.

– Jag har även pratat med dem i pingstförsamlingen om vårt beslut. Vissa verkar ha förstått oss, andra tycker inte om det.

Mia Eklöf är handläggare på Socialstyrelsen och har hanterat bidragen. När Dagen når henne säger hon att de inte har några riktlinjer där de förbjuder bidrag till religiös verksamhet.

– Det finns inga generella förbud att använda detta till kristna eller andra religiösa aktiviteter. Det är kommunerna själva som bestämma vad de vill använda pengarna till, och det kan se väldigt olika ut i olika kommuner, säger Mia Eklöf.

– Om en kommun vill använda pengarna till Hampeveckan så hade de kunnat skicka barn dit.

Owe Lindström på kommunen i Årjäng menar dock att han fick andra signaler i kontakt med Socialstyrelsen, att en jurist avrådde dem att ge bidraget eftersom det kunde bli problem i efterhand vid redovisningen.

– Men jag vill inte skylla något på Socialstyrelsen, jag står för beslutet.

Och hur gick det då med besöket på Hampeveckan?

Jo, de sju ungdomarna som ville åka dit gjorde det ändå.

– Vi betalade själva ur församlingskassan, säger Erik Håkansson från pingstförsamlingen.

Sedan genomförde de också, med hjälp av bidragen, badutflykter. Församlingen arbetar med flera ekonomiskt utsatta människor, bland annat flyktingar, så alla medel är välkomna.

– Vi åkte ut och badade i sjöarna, tog med fika, barnen fick glass, helt opretentiöst. Men det som retar mig är att de tycker att det andra var för religiöst. Om det hade varit något annat läger, ett yogaläger, då hade det säkert gått bra.

Erik Håkansson.

[x]

Owe Lindström.

[x]
Statsministeromröstning