United i Göteborg byter namn till Centro

United Göteborg blir Centro.
Pingstförsamlingen vill med namnbytet markera att den har en egen identitet.
Och nätverket United Global Network byter namn till Re:formera, för att stötta reformatoriska församlingsbyggare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

GÖTEBORG. United Global Network startades som en församlingsplanteringsrörelse 2010 utifrån den då växande pingstförsamlingen United i Malmö. En av församlingarna som grundades var United Göteborg, som funnits i snart fem år. Nu byter församlingen namn till Centro, delvis beroende på utvecklingen i United Malmö.

Magnus Persson, pastor i Malmö, har aviserat att församlingen överväger att ansluta sig till EFS, samtidigt som man vill förbli knuten till Pingst.

– Vi vill tydliggöra att vi har en annan riktning framåt. Vi rör oss inte mot Svenska kyrkan eller mot en anslutning till EFS. Vi står kvar i den karismatisk-evangeliska ådran och vill gräva djupare där, säger Jakob Rönnerfors, som är pastor i Centro.

Inte kopplat till EFS

Ledningen i Centro har sedan i höstas fått frågor om det även i Göteborg är aktuellt med en EFS-anslutning.

– Därför har det varit mer och mer komplicerat att ha samma namn. Men att byta namn har varit en resa under ett års tid, så det är inte direkt kopplat till EFS, säger han.

Centro har varit en egen juridisk person ända sedan församlingen grundades. Det har dock funnits nära relationer till United i Malmö, som stöttat arbetet i Göteborg.

– Vi har fortsatt goda relationer. Magnus Persson kommer nu på söndag och vi har en kickoff-gudstjänst för Centro, säger Jakob Rönnerfors.

Karismatik och liturgi

I dag går ett 50-tal personer till gudstjänsterna i Centro, som hålls i Landala kapell i Göteborg. Formen för gudstjänsten skiljer sig från de flesta pingstkyrkor, då man till exempel inkluderar synda­bekännelsen i liturgin. 

– Vi har delat mycket av den resa som United Malmö gjort de senaste åren. Vi vill förena djup karismatik med sunt rotad teologi och liturgi. Så vi kommer nog inte att ses som en klassisk pingstkyrka, utan ha en unik profil, säger han.

Förändrat nätverk

Det nätverk som Centro ingått i, United Global Network, förändras också. Det startade som en gemenskap för nyplanterade församlingar som fick stöd av United Malmö. Sedan årsskiftet kallas det nätverket i stället Re:formera, och ska enligt ett pressmeddelande ha som fokus att samla, betjäna och inspirera lokala reformatoriska församlingsbyggare i församlingar där ”evangelium rent förkunnas, sakramenten rätt förvaltas och Guds rike klart gestaltas i gudstjänsten …”

– Alla som önskar fördjupa sig i dessa frågor är välkomna oavsett samfundstillhörighet. Vi samlas kring Kristus och hans kropp som är församlingen, skriver Magnus Persson, ko­ordinator i det nya nätverket, i ett mejl till Dagen.

– Vi behöver återerövra kyrkans sakramentala liv, som skänker tron en objektiv fasthet, gör den konkret och kroppslig, och samtidigt slår vakt om trons mysterium. Jag tror vi ser begynnelsen till en nattvardsväckelse, även inom frikyrkor.

Det är inte självklart att alla församlingar som var med i United Global Network också går med i Re:formera. Magnus Persson hoppas det blir en tvärkyrklig gemenskap med stor ekumenisk bredd.

– Nätverket är öppet för alla som längtar efter att förvalta och fördjupa, förnya och förena Kristi kyrkas stora och rika arv från fornkyrka till frikyrka.