United Malmö har gått ur pingströrelsen

United Malmö är inte längre en församling inom Pingströrelsen. Pingst FFS har accepterat en begäran om utträde som fullvärdig medlem.
Samtidigt bordlades Uniteds önskan om associativt medlemskap i Pingst till nästa års rådslag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det innebär att United Öresundskyrkan numera enbart är en EFS-församling inom Svenska kyrkan. Det var vid pingströrelsens högsta beslutande organ, rådslaget som pågick fredag-lördag i Citykyrkan i Stockholm, som beslutet fattades att motta begäran om utträde som fullvärdig medlem ur Pingst - fria församlingar i samverkan.

Efteråt hölls en bönestund där de cirka 340 ombuden bad för United Öresundskyrkan och EFS, under pingstföreståndaren Daniel Alms ledning.

Bordlade associativt medlemskap

United i Malmös önskan var att omedelbart få bli upptagna som associativa medlemmar till Pingst, men så blev det alltså inte. I stället beslutades att bordlägga frågan och att styrelsen för Pingst ska bereda ärendet under året som kommer, och att frågan tas upp vid nästa års rådslag.

– Min bedömning är att det vore fel både relationellt och formellt att fatta beslut om associativt medlemskap redan i dag, oavsett vi säger ja eller nej. Vi vill hellre ha en försiktig process så att ni i församlingarna kan ha ett genomarbetat beslut, så vi kan leva i frid med detta. Det är vad jag hör när jag lyssnar i församlingsrörelsen, sa Daniel Alm.

Han betonade att Pingst FFS önskar fortsatt goda relationer med både United Öresundskyrkan och med EFS och Svenska kyrkan, och att frågor om vigselbehörighet, kyrkoavgift med mera ska försöka lösas på smidigast möjliga sätt.

Läs också: Magnus Persson: Känner stor tacksamhet till Pingst

 

Centro i Göteborg rekommenderade

Beslutet fattades utan att något av ombuden tog chansen att begära ordet. Saken har behandlats i styrelsen för Pingst FFS och i den referensgrupp av pastorer föreståndaren har runt sig.

Enligt Pingst FFS stadgar krävs att en annan pingstförsamling rekommenderar den församling som vill bli associativ medlem. En sådan rekommendation hade kommit in från församlingen Centro i Göteborg, som är en avknoppning från United Öresundskyrkan.

Daniel Alm förklarade att det associativa medlemskapet främst har kommit till för församlingar som är på väg in i Pingst, inte för församlingar som vill lämna.

Bön för United Malmö

Efter beslutet att motta utträdesbegäran ledde pingstföreståndaren Daniel Alm i bön offentligt.

– Herre vi ber om din välsignelse för Magnus Persson, församlingen United i Malmö, deras styrelse och för alla som firar gudstjänst där. De är våra syskon. Vi känner stor kärlek till dem. Vi ber Herre om din välsignelse, och att de ska få vara i välsignelse, och blomstra i det de tror, tycker och känner att de ska göra, bad han.

Den tidigare pingstförsamlingen United Malmö kan förenklat beskrivas ha gått från karismatisk ”partykyrka” till allt mer av luthersk teologi med liturgiska inslag och växelläsning i gudstjänsten. Pastor Magnus Persson har bejaktat att spädbarnsdop praktiseras och även i ämbetsfrågan anslutit sig till Svenska kyrkans syn, där bara en vigd präst kan förrätta dop och dela ut nattvard.

Läs mer: Så vände Magnus Persson United från party till Luther
 

Numera en EFS-församling

Under våren ansökte United om att få bli en EFS-förening, något som blivit beviljat. Vid EFS årskongress i Luleå nyligen fanns pastor Magnus Persson också med vid en sändningsgudstjänst där han var en av sex prästkandidatersom sändes ut för EFS räkning.