”Uppgörelsen med missionärernas ideologi kan tyckas paradoxal”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I Burma pågår just nu enligt företrädare för FN en etnisk rensning, då den muslimska folkgruppen rohingyas flyr i panik från sina hem till flyktingläger i Bangladesh.

Det kan tyckas märkligt att just i detta land hålla en kristen missionskonferens som fokuserar på samexistens och harmoni mellan världsreligionerna. Samtidigt är det just sådana övergrepp som motiverar vissa kristna ledare att förändra synen på andra religioner.

I Asien lever de kristna, med några få undantag, som minoriteter i sina länder och är ofta diskriminerade, ibland rent förtryckta. I många länder växer också spänningarna mellan etniska och religiösa grupper. Just i fallet rohingyas är bakgrunden komplex, men en viktig faktor är att många buddhister betraktar islam som ett växande hot mot den egna existensen.

Trots att kristendomen funnits i Indien i snart 2000 år, och även har gamla rötter i till exempel Kina, betraktas den vanligen i Asien som en import från västvärlden. Det finns därför en rädsla bland många kristna för att drabbas av liknande utrensningar som rohingyas om motsättningarna skärps.

Ett sätt att möta omgivningens kritik blir därför att lyfta fram religionsdialog och att tona ner den kristna trons exklusiva anspråk. Därför växer samma splittring fram i Asien som sedan länge finns i västvärlden, då kristna inte längre kan ge ett gemensamt svar på frågan: Leder alla religioner till Gud?

Uppgörelsen med missionärernas ideologi kan dock tyckas paradoxal. För det första var det långt ifrån alla missionär som delade den negativa synen på kulturerna i Asien. För det andra hade kristendomen knappt existerat i Asien om inte det funnits kyrkor och missionsorganisationer som satsat på att omvända människor. De kyrkoledare som samlades i Burma hade då varit buddhister, hinduer och muslimer i stället. Men den egna kristna tron firades med glädje under konferensen.