Upprop om religionsfrihet får starkt stöd i Storbritannien

Ett upprop om behovet av en ny lag för att stärka religionsfriheten har skrivits under av 50 000 personer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi är oroade över att utrymmet för religionsfrihet krymper i samhället, säger Graham Nicholls.

Han leder Affinity, ett nätverk som representerar 1 800 evangeliska församlingar i Storbritannien, och som är en av de kristna organisationer som stödjer kampanjen.

Syftet är inte att införa särskilda rättigheter för kristna, en slags gräddfil som ska ge kristna och andra religiösa personer fördelar.

Nej, enligt Graham Nicholls är det viktigt att skydda både rätten att tro och rätten att inte tro eller omfatta någon religiös övertygelse. Detta ligger i själva religionsfriheten, menar han.

Vädjan till parlamentet

Uppropet startade i början av året då en vädjan riktades till det brittiska parlamentet att ta frågan på större allvar.

Som exempel på rättigheter som behöver skyddas bättre nämns att läsa Bibeln offentligt, att tolka Bibeln utan inblandning från myndigheter och att konvertera eller byta religion.

Även rätten att ställa upp i allmänna politiska val och att inte vara diskvalificerad från vissa yrken eller arbetsuppgifter på grund av "fel" religiös övertygelse, behöver försvaras, hävdas det.

Läs också: 4 av 10 svenskar: Religionsfriheten är hotad

Modet var avgörande

Rättigheter som för många kan tyckas självklara, men som inte är det enligt initiativtagarna till uppropet. Att tänka så vore ett stort misstag, anser förre ärkebiskopen Lord George Carey.

– För kristna i västvärlden är det lätt att känna oss säkra jämfört med våra bröder och systrar i andra delar av världen, säger han.

– Men vi kan tacka tidigare generationer för religionsfriheten. Utan deras mod mot en förtryckande överhöghet hade vi aldrig varit där vi är i dag, hävdar Lord Carey.

Värna religionsfriheten

Visserligen är religionsfrihet inskriven i lagar som FN och EU stiftat. Men ofta åsidosätts religionsfriheten när den krockar med andra rättigheter och intressen.

– Därför måste vi värna religionsfriheten om den ska bestå, säger Lord Carey till globalchristiannews.org.

Nu har 50 000 personer skrivit under uppropet, enligt premierchristianradio.com.

Frågan är på EU:s bord

Vid ett möte i EU-parlamentet nyligen rapporterade Hendrik Storm från Barnabas Fund om allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter runt om i världen de senaste åren, även i Europa.

Barnabas Fund är en brittisk människorättsorganisation som arbetar speciellt för kristnas rättigheter.

Några andra organisationer som också står bakom initiativet är Anglican Mainstream, Christian Education Europe, Grassroots Conservatives samt Oxford Centre for Religion and Public Life.