V vill ha statistik över religiös tillhörighet

Vänsterpartiet vill att SCB börjar föra statistik över etnicitet och religion. Beslutet togs på partikongressen mot partistyrelsens vilja.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Partikongressen körde över partiledningen och röstade för att SCB ska samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung och religion eller annan trosuppfattning.

Kallas jämlikhetsdata

Motionen kallar det för jämlikhetsdata som bygger på samtliga diskrimineringsgrunder, som syftar till att synliggöra olika gruppers utsatthet.

Enligt motionen är det nödvändigt för att ta fram åtgärder mot diskriminering.

Avfärdar idén

Men Statistiska centralbyrån (SCB) avfärdar idén.

– Det är inte tillåtet att samla in statistik över etnisk tillhörighet, säger Nizar Chakkour, pressansvarig på SCB.

Han hänvisar till personuppgiftslagen där det står att det är förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Fakta: