Vad är religionsfrihet?

Sverige har en grundlagsfäst religionsfrihet där alla har rätten att välja trosövertygelse, eller att avstå. Men inte överallt i världen ser det ut så.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!