Vänsterpartiet vill ha statistik om vilken religion svenskar tillhör

Partistyrelsen sa nej – men kongressen sa ja. Vänsterpartiet kommer nu att arbeta för att SCB ska samla in det V kallar jämlikhetsdata, bland annat om vilken religion svenskarna tillhör.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det handlar inte om att registrera, betonar Christina Höj Larsen från partistyrelsen.

– Vi vill förstå och fördjupa kunskapen kring diskrimineringsgrunder. Den könsuppdelade statistiken har gett oss mycket information om hur ojämlikhet ser ut och fungerar. Nu vill vi spegla de sju diskrimineringsgrunderna genom att samla in statistik, säger hon till Dagen.

Anonyma uppgifter

Uppgifterna man vill samla in handlar om etnisk tillhörighet, nationellt ursprung och religion eller annan trosuppfattning. Uppgifterna ska vara anonyma och inte kunna kopplas till person, säger Höj Larsen. De ska också vara självskattade, det vill säga att det är personen som fyller i blanketten som säger om han eller hon är muslim eller kristen, betonar hon.

Statistiska centralbyrån (SCB) säger dock till TT att förslaget inte går att genomföra.

– Det är inte tillåtet att in statistik över etnisk tillhörighet, säger Nizar Chakkour, pressansvarig på SCB.

Fungerar på andra håll

Han hänvisar till personuppgiftslagen, PUL. Lagen bygger på ett EU-direktiv och infördes 1998. Men Christina Höj Larsen pekar på att Storbritannien och Irland trots EU-direktivet kan samla in uppgifter på liknande sätt som Vänsterpartiet nu vill göra.

– Man gör det i England och på Irland och i en del östeuropeiska länder. De tillhör ju också Europa. Och som sagt, det ska inte vara ett register.

Hon säger samtidigt att ett förslag måste utformas med försiktighet.

– Det finns ju redan i dag statistik om till exempel hatbrott, så det bör inte vara omöjligt att samla in uppgifter. Men detta måste nogsamt utredas. Det handlar om avvägningar mellan skyddet för personlig integritet och den information vi kan få om diskrimineringsgrunderna.

"Ett ytterligare verktyg"

Hon säger att hon själv är glad över kongressens beslut, trots att partistyrelsen kom fram till en annan slutsats.

– Jag tror att vi här får ytterligare ett verktyg för att se hur dessa hierarkier påverkar människors liv, till exempel med att få en bostad eller tillgången till hälso- och sjukvård. Det är ett antidiskrimineringsverktyg, och jag är glad över att vara med i ett parti som driver på för att sätta antirasismen i förgrunden.

Nu kommer kongressens beslut att utredas, och sedan kommer en motion, lovar Höj Larsen.

Lilla Erstagården