27 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Vatikanen: Ökat behov av exorcism

En kurs i andeutdrivning hålls den här veckan i Rom. – Kunskapen behöver bli större, säger katolske prästen Benigno Palilla.

Behovet av exorcism - andeutdrivning - ökar, enligt Vatikanen. Oron över problemet med personer som är besatta av onda andar får katolska kyrkan att agera.

– Vi befinner oss en kritisk tidpunkt i historien. Många kristna tror inte längre på Djävulens existens, säger prästen Cesare Truqui till Vatican News.

Fokus på bön

Den här veckan hålls en kurs i andeutdrivning vid det av Vatikanen godkända universitetet Pontifical Regina Apostolorum i Rom.

Läs mer: Stor efterfrågan på exorcism inom katolska kyrkan

Där erbjuds "reflektion kring en fråga som det ofta talas tyst om" och fokus ligger på bön om befrielse, berättar prästen Benigno Palilla för Vatikanradion.

– Att vara besatt av onda andar innebär ett stort mänskligt lidande, konstaterar han och menar att kyrkan har ett ansvar att ge stöd och hjälp till befrielse.

Intresse för spådom

Palilla talar om så många som 500 000 fall varje år och ser ett ökat intresse för spådom som en förklaring.

Han menar att dessa människor är i behov av kyrkans förböner och ser påven Franciskus som en drivande kraft bakom viljan att göra mer.

Kunskapen inom kyrkan behöver bli större och prästerna inom kyrkan måste få verktyg för att kunna fungera som andeutdrivare.

– Vi präster vet ofta inte vad vi ska göra när vi ställs inför ett sådant fall. På prästutbildningen talas inte om detta och det behöver vi ändra på.

Kommer ta tid

Fler präster med kunskaper inom området efterfrågas och det kan ske genom utbildning liknande den som ges i veckan. Men det handlar inte om någon quick-fix.

– En exorcist gör misstag ibland. Det måste vi tillåta om vi vill ha en förändring.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar