Vatikanen säger fortsatt nej till kvinnliga präster

Katolska kyrkans lära om att endast män kan ordineras till präster står fast och kan inte ändras. Beskedet kommer från Vatikanen efter spekulationer om att en ändring skulle vara möjlig.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är prefekten för Kongregationen för trosläran, den myndighet som ansvarar för den katolska doktrinen och ser till att kyrkans lära följs, som i en artikel i Vatikanens tidning L´Osservatore Romano, klargör rättsläget en gång för alla.

Chef för mäktig myndighet

"Att bara män kan bli giltigt ordinerade till prästämbetet är en trossats som utgör en del av den katolska tron och som inte kan ändras", skriver Luis Ladaria. "Det är mycket bekymmersamt att det i vissa länder fortfarande hörs röster som ifrågasätter den här doktrinens definitiva natur."

Luis Ladaria är en av de fjorton blivande kardinaler som påven Franciskus ska installera inom kort. Han fick jobbet som chef för den mäktiga Troskongregationen av Franciskus och ses av många som en av påvens närmaste män och viktigaste rådgivare.

Läs här: Påven bekräftar katolskt nej till prästvigning av kvinnor

 

"Det var Jesus som bestämde"

I artikeln påpekar Ladaria något som katolska kyrkan alltid fört fram som ett oavvisligt argument mot kvinnlig ordination. Nämligen att Jesus själv bestämt hur det ska vara genom att endast välja män till sina apostlar. Ladaria påminner också att påvarna Johannes Paulus II och Franciskus slagit fast doktrinens ursprung i Jesu egen vilja i var sitt dokument. Romersk-katolska kyrkan äger inte rätt att förmedla prästvigningen till kvinnor, menar båda och avvisar tanken på kvinnor i prästämbetet en gång för alla.

Artikeln i L´Osservatore Romano kan ses som ett försök att en gång för alla få slut på den sedan några år allt livligare diskussionen kring om kvinnor ändå kanske borde få ordineras till präster inom katolska kyrkan. Tanken har förts fram av ett antal tunga kvinnliga teologer. Den har också funnits med i de ekumeniska sammanhangen i samband med att allt fler protestantiska kyrkor går över till att prästviga kvinnor.

Läs också: Nunnan Madeleine Fredell till riksdagspolitiker: Se flyktingen!

 

Spekulationer 

Men de spekulationerna är skadliga för de troende katolikerna, menar Ladaria och riktar därigenom kritik mot dem som antyder möjlighet till förändring. "Att så dessa tvivel orsakar förvirring bland de troende", skriver han. "Både kring kyrkans heliga sakrament och kring kyrkans auktoritet i lärofrågor."

Påven Franciskus har själv fått frågor om prästämbetet tidigare och då svarat att dörren till prästämbetet för kvinnor är och kommer att förbli stängd.

Läs också: I dag har Franciskus varit påve i fem år