Växjös biskop: Viktigt upprätthålla gudstjänstrytmen oavsett

Nu har även Växjö stifts biskop Fredrik Modéus gått ut med ett liknande direktiv som ämbetsbrodern i Stockholm. Modéus rekommenderar kyrkoherdarna att i möjligaste mån fira gudstjänst med endast en präst eller lekman närvarande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

"I rådande läge anser jag att det är svårt att motivera offentliga gudstjänster, även då det är färre än 50 som samlas", skriver biskop Fredrik Modéus i ett brev som gått ut till stiftets alla kyrkoherdar. Eftersom en biskop inte kan bestämma över enskilda svenskkyrkliga församlingar är det endast ett direktiv, beslutet ligger hos varje församling.

Endast prästen i rummet

Fredrik Modéus skriver vidare att man för en tid behöver ställa om till ett "ställföreträdande gudstjänstfirande" och ger exempel på vad det kan innebära i praktiken. Det skulle kunna bestå i att församlingens huvudgudstjänst firas med endast en präst eller lekman närvarande i rummet, medan övriga gudstjänstfirare deltar på distans från sina hem. Han understryker dock vikten av att upprätthålla gudstjänstrytmen, oavsett vilken form den tar sig.

"Det handlar inte om att gudstjänsten är inställd, utan om att en större omställning sker och att kyrkan på så vis tar sitt ansvar för att undvika smittspridning. Detta är för mig ett mycket viktigt perspektiv."

Ringa i klockor

Det är även viktigt att kyrkklockorna fortsätter att ringa, menar Modéus, som en "markering av kyrkans närvaro". Varje dag klockan 17, under hela april månad, bör kyrkklockorna ringa i tre minuter, som en påminnelse till att stanna upp i bön.

"I detta brev har jag skrivit sådant som jag inte kunde drömma om för bara en månad sedan. Det är en prövningens tid", står det i avslutningen av brevet.

Diakoners omställning

Svenska kyrkan har även gått ut med konkreta råd för att ställa om den diakonala verksamheten ute i landet. Det handlar bland annat om att skapa telefonlistor för att fortsätta ha kontakt med de äldre, arbeta med bildstöd för att nå ut med information till nysvenskar och att möta hemmasittande barn och unga på nätet.

Läs mer Alla gudstjänster i Stockholm stift ställs in

Läs mer om corona och kyrkorna

Alla tidigare artiklar
Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel