Vi frågar på Pingst pastor: Vad önskar du för din församling 2018?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!