Ville utvisa konvertit utifrån egen teologisk kunskapslucka

En nämndeman ansåg att en asylsökande konvertit hade "en katolsk uppfattning" om treenighetsläran och därför inte kunde betraktas som genuint kristen.
– Fullständigt befängt, säger pastor Christian Mölk som uppmärksammat fallet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!