Nytt läromedel om sex utmanar RFSU

RFSU har för stort och ensidigt inflytande över sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan. Det anser Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) som nu håller på att ta fram ett alternativt skolmaterial.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– I första hand riktar vi oss till kristna skolor, men på sikt har vi som ambition att erbjuda materialet till alla andra, säger nätverkets ordförande Johan Semby, till Dagen.

I ett brev som har skickats ut till medlemmarna i Kristna friskolerådet varnar NfS-företrädare för att samhället håller på att tappa greppet i frågor som har med sex och relationer att göra. ”Organisationer som RFSU och RFSL har fått en monopolliknande ställning i både skola och samhälle, något som är olyckligt inte minst för att deras vägledning sällan återspeglar den helhetssyn på relationer – inklusive kopplingen mellan kärlek och sex – som vi menar är avgörande för ett gott sexuellt samliv.”

– Vi vill ha ett material som på ett bättre sätt tar upp de här sakerna och där det inte handlar om ett politiskt ställningstagande, säger Johan Semby.

På frivillig basis hittils

Det alternativa läromedlet, som har arbetsnamnet ”Nära varandra”, tas i första hand fram av lärarna Per och Therése Ewert, som tidigare har skrivit en lärobok i religionskunskap tillsammans.

Planen är att under våren distribuera en mindre skrift på 32 sidor. Därefter är ambitionen att ta fram ett heltäckande material i ämnet som, enligt brevet till de kristna skolledarna, ”gör att skolorna inte måste köpa RFSU:s fyra böcker, som i stora stycken inte underlättar för folkhälsan”.

Hittills har arbete bedrivits på frivillig basis, men för att kunna fullfölja produktionen konstaterar nu NfS att det behövs ett startkapital för arbetet med texter, layout och tryck.

– Det handlar om cirka 100 000 kronor för häftet, nästa steg blir sedan att börja med fyra läroböcker riktat till grundskola och gymnasium där betydligt mer pengar kommer att behövas, berättar Johan Semby.

Ska få behålla häftet

Häftet är inte tänkt som kursmaterial att ge prov på, utan som ett övergripande material att användas i de sammanhang som skolorna föredrar. Tanken är även att eleverna ska göra anteckningar i häftet och sedan behålla det.

När det gäller själva innehållet har planeringen kommit en bra bit på vägen. Häftet kommer bland annat att diskutera skillnaden mellan begreppen eros, fileo och agape, sexualitetens gränser, ”Var dras gränserna juridiskt? Var bör vi dra dem moraliskt?” samt hur synen på relationer och sexualitet har förändrats över tid och hur ungdomar faktiskt mår i dag.

Alf B Svensson medverkar

Dessutom ska psykologen och Dagenmedarbetaren Alf B Svensson ge praktiska tips på hur en relation hålls ihop.

– Vi vill att eleverna ska få lära sig om trohet och relationer också, inte bara om sex, säger Johan Semby.

Varför bestämde ni er för att ta fram det här alternativa skolmaterialet just nu?

– När RFSU kom med sin film (”Sex på kartan” 2011, red anm.) och nya läroböcker där viktiga saker såsom hur man bygger upp varaktiga relationer utelämnades kände vi att vi ville göra något annorlunda. RFSU är hela tiden väldigt fokuserade på tekniken vilket samtidigt innebär att människan riskerar att glömmas bort.

Kontroll i efterhand

Och det finns inte några formella hinder för skolorna att ta in ”Nära varandra” i undervisningen. Fram till 1974 granskade staten i förväg alla läroböcker, men detta har luckats upp och sedan 1991 sker all kontroll i efterhand.

Skollagen och läroplan

”Kvalitetssäkringen ligger i dag på lärarna ...”, skriver Skolverket på sin webbplats.

– Men alla läroböcker måste givetvis följa skollagen och läroplanen vilket vi inom nfs är mycket noga med , säger Johan Semby.

Fakta:

Fakta: Ett nystartat nätverk

Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) är ett nystartat nätverk som vill verka för en sund vägledning kring sex, relationer och samlevnad.

I NfS styrelse ingår personer från bland annat Svenska evangeliska alliansen, Katolska kyrkan, EFS, Kristna friskolerådet, Oasrörelsen, Kristna läkare och medicinstudenter, Sveriges kristna sjukvårdsförbund och Claphaminstitutet.

Lilla Erstagården