Obamas utsände: Det finns ett hot mot Malmös judar

Det finns fortfarande orsak att vara orolig för judarnas situation i Malmö. Det anser Ira Forman, USA:s president Barack Obamas särskilda sändebud mot antisemitism, på besök i staden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!