Obligatorisk yoga fråga för indiska regeringen

Högsta domstolen i Indien har gett landets regering i uppgift att besluta om det ska vara möjligt att göra yoga obligatoriskt för barn mellan 6 och 14 år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I två separata juridiska processer har Högsta domstolen i Indien tittat på yoga i indiska skolor – och om yogan ska bli obligatorisk.

Initiativtagaren till den ena rättsprocessen, Ashwini Upadhyay, ville tvinga flera statliga myndigheter att erbjuda standardläroböcker i yoga och hälsoutbildning för elever i klass 1–8.

"Staten har en skyldighet att tillhandahålla vårdinrättningar till alla medborgare, särskilt till barn och ungdomar. I en välfärdsstat är det en skyldighet för staten att säkerställa skapandet och upprätthållandet av villkor som är i samstämmighet med god hälsa", stod det i Ashwini Upadhyays begäran.

I dokumentet slogs det också fast att rätten till hälsa inte kan säkerställas utan att erbjuda "yoga och hälsoutbildning" till alla barn eller genom att utforma en "nationell yogapolicy" för att främja och sprida yoga.

Men enligt domarna i högsta domstolen uppmärksammar den indiska regeringen Internationella yogadagen vilket även sker i andra länder. "Människorna kommer själva att välja yoga. Vi kan inte ändra läroplanen", sa de.

Det andra yogafallet, som Jagdish Chander Seth tog initiativ till, avgjordes kort efter Ashwini Upadhyays ärende.

India Today uppger att högsta domstolen, som en konsekvens av regeringens nya målsättning att göra yoga mera populärt i landet, i det fallet beslutade att lämna frågan vidare till regeringen. Enligt India Today ska regeringen senast i månadsskiftet februari/mars ha beslutat om yoga ska vara obligatoriskt för skolbarn.