Olof Edsinger blir ny ledare för Svenska evangeliska alliansen

Hallå där, Olof Edsinger, teolog och författare som på onsdagen utsågs till ny generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen, SEA.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vad vill du göra på Svenska evangeliska alliansen?

– Jag vill fortsätta det fina arbete min företrädare Stefan Gustavsson gjort i femton år. SEA har en uppgift att vara en brobyggare i svensk kristenhet och att ingjuta frimodighet i Guds folk.

– Efter mina nio år i EFS barn- och ungdomsorganisation Salt har jag ett stort hjärta för den unga generationen. Ungdomar och unga vuxna är en resurs som jag skulle vilja få med mer i arbetet.

Hur väl känner du till SEA sedan tidigare?

– Jag var med vid starten i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2001. Var sedan tidigt projektledare för två SEA-konferenser, och för något år sedan gav SEA ut min bok om normkritik och queer.

– Så det finns några kopplingar mellan SEA och mig sedan tidigare.

Vilka står bakom SEA?

– SEA är en ekumenisk rörelse med ungefär 5 000 privatper- soner som medlemmar.

I SEA:s nätverk finns flera av de kristna samfunden och i grunden är SEA en fri aktör som inte representerar ett viss samfund eller organisation utan på olika sätt vill verka för frågor som rör tro, teologi och samhälle.

Hur känner du inför uppgiften?

– En glädje, men också en viss bävan. Det blir spännande att jobba med det jag uppfattar är SEA:s huvuduppdrag: opinionsbildning, relations- och nätverksbyggande och teologisk bearbetning av aktuella frågor.

Kan du ge några exempel på frågor som ni vill driva?

– Det kan handla om sådant som Bibelns auktoritet, missionssyn och liknande. Äktenskapet och synen på sexualitet är andra exempel på frågor där jag själv skrivit och debatterat ganska mycket.

Men i det större perspektivet måste det ju handla om väckelse och andligt genombrott.

– Det handlar om angelägna frågor som berör många, men som samfunden och lokala församlingar kan vara osäkra på hur de ska profilera sig kring.

Du är EFS:are. Vad betyder det?

– Det stämmer att jag är uppväxt i en EFS-församling i Uppsala och har jobbat på olika poster i EFS och Salt under många år. Men samfundstillhörighet har aldrig varit avgörande för mig, det viktiga är att vi hittar en gemensam strategi så att människor får höra om Jesus.

När börjar du din nya tjänst?

– Något datum är inte bestämt, men det blir i början av hösten. Troligen kommer jag att gå vid sidan av Stefan Gustavsson under en kortare tid.

– I början vill jag lyssna in vilka önskemål och behov som finns bland samfund och församlingar i Sverige. Det känns viktigt eftersom vi vill vara en resurs för hela den evangeliska kristenheten.