”Omgifta är rika världens problematik”

Efter två veckor av hårt arbete i Vatikanen och stundtals skoningslös mediebevakning återvänder de katolska biskoparna tillbaka till sina stift. Dagen har träffat den svenske biskopen Anders Arborelius för att höra hans redogörelse för den katolska familjesynoden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!