Omvända afghaner skulle tvingas till moské

”Vår församling har drabbats av förföljelse”, säger pingstpastor Christian Mölk, som menar att det som hände de två konvertiterna är hela församlingens angelägenhet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!