23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Önskemål till prästen - tona ned Gud under vigseln

Var tredje präst får uppmaningen att tona ned kristna budskapet under vigselgudstjänsten.

Sommaren står för dörren, och för många är det tid att gifta sig. Gärna i en kyrka. Men ska prästen samtidigt prata om Gud? Nej tack, säger många svenskar. Enligt en enkät utförd av Kyrkans Tidning säger 30 procent av prästerna att de ombetts att tona ned det kristna budskapet under vigselgudstjänsten.

Siffrorna spretar mellan olika landsändar. I Linköpings stift har exempelvis varannan präst fått frågan om de kan tona ned Gud, i Luleå stift inte en enda.

Var fjärde präst, enligt Kyrkans Tidnings enkät, säger också att de vill slopa vigselrätten och i stället införa civiläktenskap.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar