Open Doors: Antalet kristna martyrer kraftigt överdrivet

Missionsorganisationen Open Doors avfärdar uppgifter om 90 000 kristna martyrer årligen. Siffran är kraftigt överdriven, hävdar organisationen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Open Doors är en global organisation som fokuserar på att stötta världens förföljda kristna, vilket ger kritiken extra stor tyngd. Siffran 90 000 kristna martyrer årligen sedan 2006 i genomsnitt kommer från det amerikanska centret för studier av global kristenhet (CSGC) vid Gordon-Conwell Seminary och offentliggjordes i december 2016. Nyheten spreds i media och rapporterades bland annat av Vatikanradion. Enligt nyhetssajten World Watch Monitor har institutet uppskattat hur många kristna som dödats i världen åren 2006 till 2015 och sedan dividerat summan med 10. Men det sättet att räkna är helt felaktigt, anser Open Doors.

I programmet "More or less" på BBC World Service säger dr Ron Boyd-MacMillan från Open Doors att siffrorna innehåller "en massa överdrifter" när det gäller hur många som blivit dödade för sin kristna tro. Boyd-MacMillans stab har helt andra uppgifter, Mellan 1 november 2015 och 31 oktober 2016 dödades 1 207 kristna av orsaker som kan kopplas till deras tro. Ett antal som motsvarar bara knappt två procent av det antal martyrer som CSGC uppger.

Open Doors statistik redovisas i samband med organisationens årliga lista över vilka 50 länder där det är svårast att leva som kristen.

Dr Ron Boyd-MacMillan tillade att deras siffra över martyrer "förmodligen är lägre än den borde, men att du måste uppge siffror som absolut går att verifiera". Det är inte alltid det finns vittnen som kan stärka uppgifterna.

I BBC-programmet som sändes den gångna veckan, förklarade han också att antalet kristna martyrer har sjunkit från mer än 7 000 under 2015. Dels på grund av att jihadisterna Boko Haram i Nigeria blivit utmanövrerade och dels på grund av att kristna i Irak och Syrien i stora skaror flytt de områden där de riskerar att bli dödade.

Open Doors-företrädaren förklarade att för att mäta förföljelse är det viktigt att se till faktorer som möjligheten att byta religion och bli kristen och hur lätt det är att bygga kyrkor.

Till World Watch Monitor säger Gina Zurlo från CSGC att centret räknat alla som "har dött i förtid när de levt ut sin tro". Det inbegriper även kristna som dödas i krig eftersom CSGC anser att de flesta kristna inte vill delta i krig och underförstått tvingas göra det i strid med sin tro. Därmed räknas de som martyrer av CSGC.

 

Statsministeromröstning