Open Doors: Så minskar vi förföljelser av konveriter

Kristna organisationen Open Doors föreslår fem rekommendationer utifrån sin rapport om förföljelse av kristna på asylboenden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Läs mer: Open doors rapport: Kristna konvertiter utsätts för mest våld och hot av asylsökande


– Vårt mål är att påverka och förbättra situationen för de drabbade, säger Anne Muench från Open Doors angående organisationens nysläppta rapport ”Religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige.”

Förhoppningen är att rapporten ska landa hos beslutsfattare, och efter att ha summerat hur omfattande trakasserier och hot mot kristna asylsökande är, landar Open Doors i fem rekommendationer.

1. Snabbare vägar till trygghetsboende. Många av de asylsökande själva önskade att asylboenden delas upp via religiösa skiljelinjer, något som Open Doors själva inte rekommenderar. Däremot vill de att kristna som trakasseras snabbt och smidigt ska kunna få flytta till de trygghetsboenden som Migrationsverket har startat.

2. Information till myndigheter om religionens betydelse. Inte minst om konvertiters situation.

3. Information till asylsökande om vad som gäller i Sverige. Bland annat om religionsfrihet och yttrandefrihet, och hur man exempelvis polisanmäler om ens rättigheter kränks.

4. Möjliggör anonym rapportering. Många av de som svarade upplevde att polisen inte agerade på anmälningar och valde därför att ligga lågt, och därmed blir problemet inte synligt. Dessutom är det problematiskt att polisanmäla en person man möter på asylboendet dagen efter.

5. Gör vidare undersökningar om religiöst motiverad förföljelse i Sverige.
 

– Vi hoppas bli vägröjare i och med den här rapporten, det har inte funnits så många undersökningar av det här fältet i Sverige tidigare, säger Anne Muench.

Förra året gjorde Open Doors en liknande rapport i Tyskland, och ni konstaterar att resultatet är snarlikt. Vad drar ni för slutsatser av det?

– Att det här är ett problem som inte bara finns i Sverige, utan att det har en större utbredning. Det kom fler asylsökande till Tyskland, men procenttalen i de olika kategorierna vi undersöker är jämförbara. Så det här är en problematik som måste tas på allvar i hela Europa.