22 september 2020

En tidning på kristen grund



Nyheter

Open Doors undersöker hot mot kristna flyktingar i Sverige

Förföljs flyktingar som tagit sig till Sverige på grund av sin kristna tro? Den frågan tänker Open Doors ta sig an under våren.

Organisationen Open Doors är mest kända för sin årliga lista där de pekar ut de länder där kristna är mest förföljda. Men man jobbar med religionsförföljelse på lite olika sätt, inte bara i de länder där kristna har det som svårast.

Förra året presenterades en rapport från Tyskland, där 700 fall av våld och trakasserier mot kristna på landets asylboenden kunde beläggas.

Nu vill den svenska grenen av Open Doors göra en liknande underökning i Sverige, bland annat efter att det kommit fram att kristna varit utsatta även på svenska asylboenden, något som även Dagen skrivit om tidigare.

Vill ha hjälp

Under våren kommer de att undersöka hur kristna flyktingar blivit bemötta och behandlade, vilket även inkluderar dem som konverterat till kristendom i Sverige.

Undersökningen kommer att ske via en stor enkätundersökning, och i en broschyr där Open Doors berättar hur det vill gå till väga uppmanar de också människor att höra av sig så att de kan komma i kontakt med rätt personer.

Syftet med undersökningen är se om det förekommer religiöst motiverad förföljelse i Sverige, och få en bild av problemets omfattning. Målsättningen är att rapporten kommer att publiceras innan sommaren.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar