13 juni 2021

En tidning på kristen grundOpinion


Korkat, var ordet
Ledare

Korkat, var ordet

Tv-journalisten Steffo Törnquist är expert på spritdrycker. Han sitter i styrelsen för Spritmuseum och innehar stol nummer ett i Spritakademien. Han har publicerat flera böcker som fått goda recensioner.