Oro att religionen ges för lite plats i biståndet

Flera organisationer är bekymrade över att religionsperspektivet har fått ett så begränsat utrymme i regeringens nya biståndspolitiska plattform. – Religiösa aktörers betydelse för samhällsutvecklingen borde ha fått en större plats, säger Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller