Oroväckande siffror om drickande

– Vi ser det som ett folkhälsoproblem, säger Pi Högberg på Folkhälsomyndigheten om de höga siffrorna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ny statistik visar att var femte man dricker för mycket alkohol. Och kvinnorna ligger inte långt efter. Värst är det i storstadsregionerna, och allra värst i stockholmsregionen, skriver Aftonbladet som tagit del av statistik från Folkhälsomyndigheten. I Stockholmsområdet befinner sig 19 procent av befolkningen i riskzonen, sett till både män och kvinnor.

För hela landet gäller att nästan var femte man - 19 procent - dricker för mycket. För kvinnor i hela landet är siffran 13 procent.

– De flesta anser att skillnaderna beror på kultur och normer. Det är fortfarande lite stigmatiserat för kvinnor att dricka. Kvinnor med högre utbildning och högre inkomst tenderar dock att dricka mer. Men den skillnaden ser vi inte hos männen, säger Pi Högberg.

I län som Västernorrland och Västerbotten dricker man mindre än i storstadsområdena. Lägst andel av befolkningen som befinner sig i riskzonen när det gäller alkohol finner man i Kronobergs län .

– De län med en tradition av frikyrklighet ligger lägre, säger Pi Högberg.

Statistiken kommer från Nationella folkhälsoenkäten mellan 2013 och 2016.