Över 24 000 har skrivit på juluppropet

Juluppropet har hittills samlat 24 899 namnunderskrifter. SKR, som lanserade uppropet i veckan, hoppas att namnlistorna kommer att delas ut i många kyrkor i samband med dagens gudstjänster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!