Övergrepp i Katolska kyrkan i Australien kartlagda

Inte mindre än 4 444 personer blev utsatta för sexuella övergrepp i Katolska kyrkan i Australien mellan 1980 och 2015. Det har en kommission kommit fram till.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den nationella kommissionen, som arbetat i fyra år med att försöka kartlägga omfattningen av övergreppen, kommer med många dystra siffror.

Genom bland annat förhör med offer och förövare, har kommissionen kommit fram till att upp till 15 procent av prästerna har gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp mellan år 1950 och 2015.

Totalt har 4 444 personer, där genomsnittsåldern är 10,5 år för flickor och 11,6 för pojkar, utsatts från år 1980 till 2015. Den övervägande majoriten av offren är pojkar och män.

Cirka 1 900 förövare har kunnat identifieras medan 500 är okända. 32 procent är ordensbröder, 30 procent präster, 29 procent lekman och 5 procent ordenssystrar. Katolska kyrkan i Australien reagerar på kommissionens slutsatser genom att tala om "ett stort misslyckande".

"Chockerande och tragiska siffror"

Kyrkans talesperson Francis Sullivan säger enligt The Guardian:

– Dessa siffror är chockerande och tragiska, det som hänt är oförsvarligt. Varje enskilt fall handlar om att en oskyldig människa fått lida på grund av någon som i stället skulle tagit hand om och skyddat henne, säger han.

Sullivan redogör också för några av de åtgärder som kyrkan vidtagit för att detta inte ska upprepas. I åtgärdspaketet ingår bland annat bättre rutiner för att skydda barn.

Ärkebiskop varnar för fler avslöjanden

Den katolske ärkebiskopen i Brisbane, Mark Coleridge, publicerar en video riktad till katolska föräldrar och katolska församlingar där han varnar för fler allvarliga avslöjanden om övergrepp i kyrkan.

– Det räcker inte att förändra vårt sätt att arbeta utan det krävs en ändrad attityd och kultur. Och detta är mycket svårare att få till, menar Coleridge.

Kommissionen går nu in på sina sista veckor innan deras slutgiltiga rapport ska presenteras. Först då väntas den fullständiga bilden tona fram av hur utbredda de sexuella övergreppen är i Katolska kyrkan i Australien.

Dagen har även tidigare i många artiklar uppmärksammat sexuella övergrepp i katolska kyrkan som helhet. Åren 2011 och 2012 fick 400 präster i lämna sina tjänster på grund av detta.