Owe Anbäcken föreslås bli ny EFK-ordförande

Nästa vecka väntas Evangeliska Frikyrkan, EFK, välja ny styrelseordförande. Det sker vid en extra kongress i Örebro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Onsdag kväll den 24 maj samlas representanter för landets EFK-församlingar till den andra extra kongressen i samfundets historia. Orsaken den här gången är den situation som uppstod när EFK:s missionsdirektor den 3 mars i år sa upp sig med omedelbar verkan. Styrelsen hade framför omfattande kritik mot Norburgs ledarskap vilket ledde till att en förtroendeklyfta uppstod mellan honom och styrelsen. Fyra styrelsemedlemmar, däribland ordföranden, valde också att lämna i kölvattnet av Daniel Norburgs avhopp.

För att kunna genomföra fyllnadsval utlyste därför EFK:s missionsledning en extra kongress i stället för det representantskapsmöte som annars skulle ha hållits.

Till ny styrelseordförande föreslås Owe Anbäcken, Linköping. Till nya medlemmar i styrelsen förslås Stefan, Rosth, Falun, David Axelsson, Huskvarna, och Helen Richard, Göteborg.

Den föreslagne ordföranden är 73 år. Dagen ringer upp valberedningens ordförande Knut Bertil Nyström och ställer frågan:

Vad var det som gjorde att valet föll just på Owe Anbäcken?

– Han kan EFK. Han har stort förtroende i rörelsen. Och han har ju varit både rektor på Örebro missionsskola och regionledare för EFK:s arbete i Asien. Han har också suttit i EFK:s styrelse tidigare. Han har förtroende i församlingen. Vi tror att han är samlande namn, säger Knut Bertil Nyström.

Någon ny missionsdirektor kommer inte att väljas förrän vid ordinarie kongressen 2018. Fram till dess upprätthålls funktionen av tillförordnade missionsdirektorn Bernth-Åke Ottosson som, enligt Knut Bertil Nyström, ”kan EFK utan och innan”.

– Han är en trygg person, försäkrar Nyström och tillägger att nu blir det den nya EFK-styrelsens uppgift att vaska fram en ny eller flera nya namn till posten som missionsdirektor.

Den 20 juni 2017 startar nomineringsperioden då församlingarna uppmanas komma in med sina namnförslag.

Hur känns det nu inför den extra kongressen den 24–25 maj?

– Rätt bra. Jag är väldigt lugn och trygg inför detta och jag tycker att vi har lyckats bra som valberedning utifrån det som blev. Dessutom har vi fått ganska många klappar i ryggen att vi har lagt ett bra förslag så jag går till kongressen med tillförsikt, säger Knut Bertil Nyström.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar