Papperslösa nekas vård trots ny lag

Sedan den 1 juli har papperslösa människor i Sverige rätt till vård. Men en granskning, gjord av Läkare i världen, visar att en fjärdedel av de behövande ändå nekas behandling. – Det är oacceptabelt, säger generalsekreteraren Johannes Mosskin, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Läkare i världen har under hösten följt upp vården av 52 papperslösa flyktingar som har vänt sig till deras mottagning i Stockholm. Det visade sig att 13 av flyktingarna, eller 25 procent, hade nekats subventionerad vård när de vände sig till vårdcentraler och sjukhus. Anledningen är att vårdpersonal inte känner till den nya lagstiftningen.

– Det är oacceptabelt att vårdpersonal inte följer den nya lagen och nekar utsatta människor deras rätt till vård, säger Johannes Mosskin som menar att huvudansvaret ligger på politiker och tjänstemän inom landstingen.

– Dessa måste nu vidta åtgärder för att den nya lagen ska fungera i praktiken. Det handlar i första hand om att se till så att informationen om den nya lagen når ut till alla som arbetar inom vården.

Johannes Mosskin påpekar också att utbildningsbehovet inte enbart gäller vårdpersonal i Stockholm utan i hela landet. Dessutom konstaterar han att det bör riktas särskilda informationsinsatser till personal som arbetar i receptionerna eftersom det ofta är de som har den första kontakten med papperslösa som söker vård.

Är du förvånad över att så många papperslösa har nekats vård?

– Egentligen inte. Vi har sett utvecklingen redan från den 1 juli. Vårdpersonal har tagit kontakt med oss eftersom de har känt sig osäkra på reglerna. ”Vi har kontakt med papperslösa. Vad gäller egentligen?”, har de frågat. Flera har också sagt att de bara har hört om den nya lagen via nyheterna.

Informerar i stället för vårdar

Efter lagändringen i somras har Läkare i världen slutat att erbjuda medicinsk vård för papperslösa. I stället har de koncentrerat sig på att informera alla papperslösa som besöker kliniken om deras nya rättigheter.

– Eftersom många papperslösa är rädda för att uppsöka den offentliga vården upplyser vi dem om hur sekretesslagstiftningen fungerar, att vårdpersonal inte har rätt att kontakta polisen när de söker vård, säger Johannes Mosskin.

Läkare i världen har också hänvisat de papperslösa vidare till offentliga vårdgivare. Men Johannes Mosskin berättar att de först har samlat in kontaktuppgifter för att kunna följa upp varje enskilt ärende.

”Resultatet är allvarligt”

Och resultatet är nedslående. Till och med den 9 oktober hade en av fyra papperslösa patienter nekats subventionerad vård inom den offentliga sjukvården. Och bland de patienter som fått vård finns fall där de papperslösa och deras anhöriga tvingats upplysa vårdpersonal om den nya lagen. Även om antalet uppföljda fall ännu är begränsat menar Johannes Mosskin att resultatet är allvarligt. Och han befarar dessutom att mörkertalet är stort.

– Alla patienter som besöker vår klinik får med sig ett informationskort som talar om att de är papperslösa och att en ny lag ger dem rätt till vård. De får också med sig ett dokument som visar att de besökt vår klinik. Men det är inte alla som har fått den hjälpen.

En vårdombudsman

Efter upptäckten att många papperslösa människor fortfarande inte får vård har Läkare i världen nu tagit initiativ till en insamlingskampanj. Tanken är att pengarna ska användas för att inrätta en vårdombudsman som ska försvara papperslösas rätt till vård. Målet för kampanjen är att samla in 500 000 kronor. Det räcker till en heltidstjänst under ett år.

Fakta:

  • Lagen som började gälla den 1 juli i år ger papperslösa rätt till:
  • ... hälso- och sjukvård och tandvård som inte kan anstå (skjutas upp, vänta).
  • ... mödrahälsovård.
  • ... preventivmedelsrådgivning.
  • ... vård i samband med abort.
  • Papperslös är en svensk benämning på den grupp människor som bor i Sverige utan tillstånd.