Partibytet som kan skaka om i kyrkopolitiken

Prästen Anna Ekström sitter i Liberalernas partistyrelse. Men i kyrkopolitiken har hon valt bort sitt eget parti.
Hennes rockad i kyrkopolitiken kan vara ett tecken på att banden med partierna är på väg bort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Partiers vara eller icke-vara är en ständig fråga då det vankas kyrkoval. Tre partier ställer fortfarande upp under eget namn, S, C och SD. Men de fem övriga riksdagspartierna är också med på ett hörn, då sympatisörer från samtliga partier skapat egna fristående nomineringsgrupper i kyrkopolitiken.

Men hur stark är kopplingen mellan de kyrkopolitiska grupperna och deras moderparti?

Prästen Anna Ekströms val visar att på att banden till moderpartierna kan vara på väg att lösas upp.

Hon har tidigare varit invald i kyrkomötet för FiSK, en grupp som bildats av kyrkoaktiva liberaler. Anna Ekström sitter själv i Liberalernas partistyrelse och beskriver sig som liberal ut i fingerspetsarna.

Men inför årets kyrkoval har hon, och flera kollegor från FiSK, bytt nomineringsgrupp och ställer numera upp för Borgerligt alternativ, tidigare Moderaterna.

Att gå från FiSK till Borgerligt alternativ, det är väl som att gå från Liberalerna till Moderaterna?

– Nej, absolut inte, svarar Anna Ekström.

– Vi var många från FiSK som gått över under den här mandatperioden.

Inget inflytande

Hon berättar att en anledning är att FiSK, med sina 8 mandat, är en sådan liten aktör som inte sitter med i kyrkostyrelsen, och därmed förlorar den insyn som krävs för att få inflytande.

– Vi har därför länge diskuterat vad vi skulle göra med nomineringsgruppen, vissa ville köra på i ett val till, andra tänkte vi vill något med kyrkopolitiken och valde Borgerligt Alternativ.

Borgerligt Alternativ har 31 mandat och är den tredje största nomineringsgrupper i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Anna Ekström menar att Borgerligt Alternativ borde snarast ses som kyrkopolitikens svar på Alliansen, där liberala krafter utgör en självklar del.

Att hon, och andra liberaler, släppts in visar också på att Borgerligt Alternativ på allvar kapat banden med Moderaterna som parti.

– Att de tar emot oss är en otroligt tydlig markering.

Vilka reaktioner har du fått?

– Oj, ja, nä, vi förstår. Jag har mött alla reaktioner som finns. Men många är väldigt förstående för att vi vill vara med i en grupp där man kan vara med och påverka.

Ideologisk botten

Trots att Anna Ekström menar att banden med riksdagspartierna är på väg att försvinna, vill hon ändå poängtera hur viktigt det är med en ideologi i botten. Hon jämför med POSK, den stora kraften i kyrkopolitiken utan koppling till ett riksdagsparti.

– Jämför oss med POSK så har vi en ideologisk kompass, medan de är väldigt splittrade. Jag har själv suttit i utskott med människor från POSK som kör en helt annan linje än deras program, och det beror på att de inte börjat sitt arbete i en gemensam ideologisk grund.

På sikt, hur tror du att det kommer att se ut i kyrkopolitiken?

– Jag tror att de mindre grupperna kommer att försvinna, samt de som inte har någon stark ideologisk grund att stå på.

Vilket även innebär att FiSK på sikt troligtvis kommer att gå i graven, som en av de mindre nomineringsgrupperna.

– Jag beundrar dem som fortsätter att engagera sig för FiSK, men jag tror inte att man i längden kommer att fortsätta med de små grupperna. Det är för påfrestande helt enkelt.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar

Borgerliga partier i kyrkopolitiken

Tre av fyra partier i Alliansen har brutit banden med kyrkopolitiken, enbart Centerpartiet ställer upp med partinamn.

Kyrkligt aktiva i övriga partier bildade i stället fristående nomineringsgrupper.

Borgerligt Alternativ, tidigare Moderaterna, är den klart största gruppen.

FiSK bildades då Liberalerna kapade banden med kyrkopolitiken.

Kristdemokrater för en levande kyrka bildades när KD drog sig ur.

Lilla Erstagården