22 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Pastor: En historielös och sorglig utveckling

Enligt en avhandling, som Dagen nyligen skrev om, är ateism normen i religionskunskapsundervisningen i svenska skolor.– Kommunledning och skola är ytterst angelägna om att visa att vi är en sekulär stat, och att religion är en privatsak, säger BG Backman, pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna.

Som en del av Eskilstunas ekumeniska skolkyrka träffar BG Backman regelbundet stadens elever.

Efter att, ända sedan 1970-talet, ha arbetat i skolor på olika orter av och till beskriver han det som att skolan vill såga av den religiösa, och historiska, gren vi sitter på. Men samtidigt menar han att skolan vill behålla frukterna av densamma – det vill säga värderingarna, utan att hänvisa dem till kristendomen.

– Det är en historielös och sorglig utveckling som gör att det finns mindre och mindre utrymme för kristen tro och tradition. Ungdomar som har en kristen övertygelse får alltså inget som helst stöd från skolan. Det är på ett sätt en outtalad, organiserad mobbning mot religion. Religion blir en privatsak, en ickefråga.

Sekulär – det normala

Karin Kittelmann Flensner har i flera års tid forskat om hur religionskunskapsundervisningen i svenska skolor ser ut.

– Att vara sekulär, det var det normala i klassrummen. Var man troende avvek man, och den som inte trodde på någonting ansågs vara neutral, sa hon nyligen till Dagen.

Och bilden bekräftas alltså även från annat håll.

– Det gör det mycket svårare att efterleva och visa religiös, andlig, identitet i skolan i dag. Det gäller inte minst för kristna ungdomar, säger BG Backman.

En kränkande jargong

Av Friendsrapporten framgår även att 13 procent av de anställda i skolan uppger att det förekommer en kränkande jargong om religiösa grupper bland eleverna.

– De gånger jag stött på mobbning på religiös grund så har det varit någon som kallar sig ateist eller icke religiös som slängt ur sig saker. Det händer då och då, både mellan elever och i skolpersonalgruppen, säger diakonen Patrik Filipsson som regelbundet, under 15 års tid, har besökt tre skolor i Köping.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar