Pastorer om förändringarna i Knutby

Att Peter Gembäck, pastor i församlingen i Knutby nu säger sig vilja öppna upp församlingen, välkomnas av de pastorer som Dagen pratat med. Samtidigt är situationen fortsatt komplicerad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sten-Gunnar Hedin, tidigare ordförande för Pingst FFS liksom pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, som efter Knutbydramat var en hård kritiker av församlingen

– Det här var vad jag hade hoppats på. Men jag känner ingen glädje, snarare en väldig väldigt stor sorg, jag önskar att jag skulle ha haft fel i min kritik, med tanke på alla barn som vuxit upp i den här miljön.

Du gick tidigt ut och sa att Åsa Waldau borde flytta från Knutby?

– Ja, det var för att folk skulle lösas från den bindningen. För hon har en så stark personlighet, hon intar rummet. Det är få människor förunnat att ha ett sådant inflytande, och det kan vara en oerhörd välsignelse och till nytta, men också som i det här fallet, att det binder alla omkring. Det var därför jag sa att hon måste bort, för att de runtomkring ska kunna befrias. Nu hoppas jag att de får bra hjälp. Sedan måste Åsa få hjälp också, i den situation hon befinner sig i.

 

Lasse Levén, föreståndare i Furuhöjdskyrkan i Alunda, inte långt i från Knutby

– Jag fick höra här i veckan av en person som har kontakt med församlingen att det var något på gång. De kontakter jag själv har med församlingen är att det kommer en del personer hit som även går dit, så på så sätt kan jag följa utvecklingen där. Och det jag upplever är att det har varit en osundhet och osunda moment i församlingen, helt klart.

– Det här tror jag kan vara början till en nystart. Jag tror alltså att de personer du nämnde (Åsa Waldau och Urban Fält) har haft ett otroligt, kanske till och med osunt, inflytande i församlingen. Med sin närvaro verkar de ha styrt församlingen väldigt kraftfullt och utövat en osund makt.

– Som kristen kyrka hälsar jag detta med glädje, att det nu tas steg till att på något sätt normalisera församlingen.

Kan du se att ni kan samarbeta med församlingen i framtiden?

– Det ligger i så fall väldigt långt framåt i tiden. Jag hoppas att de får bli en levande kristen församling i sin bygd.

 

Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS

– Jag har nåtts av signalerna att det sker förändringar i församlingen, men det finns ingen formell kontakt med dem. En större öppenhet och utökade relationer som man nu verkar gå mot är något jag välkomnar. Det är klart att vi har ett hjärta för de personer som finns där och jag ser situationen som ett böneämne.

– Det är klart att vi finns till förfogande om det finns något vi kan göra, då gör vi gärna det. Det som var svårt då för drygt tio år sedan handlade mycket om problem i kommunikationen.

Vad behövs om de vill bli medlemmar i Pingst FFS igen?

– Det är en behandling som innefattar en ansökan från församlingen och även att en annan pingstförsamling i närheten rekommenderar dem, sen blir det i så fall en process i samtal och dialog före beslut. Men i det här läget har jag inte ens tänkt tanken. Just nu är det bra att de ändå öppnar upp och vill göra det.

 

Dan Salomonsson, föreståndare för Pingstkyrkan i Uppsala

– Jag känner inte till mer än vad som står i tidningen. Slutenheten har varit total i alla kontakter jag haft med Knutby. Det som är positivt i det här är att de nu verkar ha öppnat sig och att de tydligen tycks söka hjälp utifrån. Det är bra. Vi finns i närheten och har sagt ända sedan de tragiska händelserna 2004 att vi är öppna för dem som behöver hjälp och stöd. Det gäller fortfarande.

– Men samtidigt är det förfärligt det som har hänt, även om det inte sägs rakt ut vad det är för något. Men det är uppenbart att det pågått något osunt, och det som har varit osunt har fortsatt. Hela situationen tycks vara mycket komplicerad.

 

Josef Östby, pastor, som under lång tid engagerat sig för Knutby Filadelfia

– Jag kan bekräfta den berättelse som Peter Gembäck har kommit med, att det som avslutats nu sker med nämnda personer, som inte fungerar i församlingen längre. Det osunda representerar inte församlingens totala kultur, utan det är vissa personer det handlar om. Församlingen i övrigt har haft flera fantastiska år, de har ett fint barn- och ungdomsarbete och har konserter som har samlat många, med tanke på ortens storlek.

Hur ser du på framtiden?

– Det här är en församling med människor som är väldigt öppna mot Bibelns trohet. I dag kan man känna att man skäms när man säger att man kommer från Knutby, men det kommer en tid då man med stolthet ska kunna säga det.

– Det jag önskar är att vi alla inom kristenheten, inte minst inom pingst, kan lära oss av vad som hänt, men också gå vidare i en försonande gemenskap. Det är ett budskap till hela kristenheten i Sverige.

 

Jacob Zetterman

Josefin Lilja

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar