Patriark invigde ny syrisk-ortodox kyrka i Göteborg

Efter drygt ett års arbete invigde S:t Gabriel syrisk-ortodoxa församling sin nya kyrkobyggnad i Göteborg i söndags. – Det var en väldigt speciell helg, säger ordförande Robin Akbas till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Lokalen, som rymmer drygt 700 personer, var fullsatt vid den högtidliga gudstjänsten där även Ignatius Afrem II, patriark av Antiokia och hela östern, medverkade.

På plats fanns också representanter för de två andra syrisk-ortodoxa församlingarna i Göteborg, syrisk-ortodoxa församlingar på andra orter samt Svenska kyrkan och andra frikyrkor i Göteborg.

– En väldigt stor händelse, säger Robin Akbas.

Det är nästan tio år sedan planerna på en ny kyrkobyggnad började ta form. S:t Gabriel syrisk-ortodoxa församling har vuxit under 2000-talet och numera behövs det en större lokal än den som invigdes 1992.

– Med den nya byggnaden har vår areal fyrdubblats, berättar Robin Akbas.

– Vi har tagit i lite extra och nu hoppas vi att våra behov är täckta för de kommande 10–20 åren.

Nyanlända flyktingar

Många av de kristna som har flytt från Mellanöstern – och som har tagit sig till Göteborg de senaste veckorna – känner någon i stadens syrisk-ortodoxa församlingar. Robin Akbas förklarar att kyrkorna blir en naturlig del av livet och att församlingarna får besök av de nyanlända flyktingarna.

– Vi märkte av flyktingströmmen redan tidigare, men eftersom många bor hos vänner och släktingar har vi inte behövt ta en mer aktiv roll. Däremot har vi regelbundet gjort insamlingar till patriarkatet under flera års tid. Vi samlade också in pengar i samband med söndagens bankett.

Besökte fler kyrkor

Patriark Ignatius Afrem II besökte även Göteborgs två andra syrisk-ortodoxa församlingar, S:t Johannes och S:ta Maria, under sin två dagar långa vistelse i staden. Dessutom la han grundstenen till ett minnesmonument, dedikerat folkmordet på kristna minoriteter i Turkiet i början av 1900-talet.