Påven bekräftar katolskt nej till prästvigning av kvinnor

Ja till evangelikaler. Nej till prästvigning av kvinnor. Och ett stort tack till Sverige för dess generösa flyktingmottagande. Det är några av påven Franciskus svar på frågor från journalister under resan tillbaka till Rom.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är en tradition att påven svarar på journalisters frågor på vägen hem från sina utlandsresor. Så även denna gång, efter det ekumeniska besöket i Sverige. En av de frågor han fick handlade om relationerna mellan katolska kyrkan och de evangelikala och karismatiska kyrkorna och om 50-års-firandet av den karismatiska förnyelsen i Rom nästa år.

– Firandet kommer att vara ekumeniskt, eftersom den karismatiska förnyelsen föddes som en ekumenisk rörelse, svarade påven och beskrev de många möten han haft med evangelikala och karismatiska kristna som han haft under sin tid som biskop i Buenos Aires och som påve. Han betonade vikten av goda relationer med de evangelikala och avslöjade att han till en början förbjöd jesuiterna i Argentina att delta i karismatiska möten, men att han sedan ändrade sig.

På en fråga från den svenska journalisten Kristina Kappelin om kvinnor kommer att få vigas till präster i katolska kyrkan, sa han att den saken var avklarad och att "dörren är stängd".

– Gällande frågan om kvinnor i den katolska kyrkan är de sista orden från Johannes Paulus II tydliga, och så är det fortfarande.

Menar ni att det aldrig någonsin kommer att finnas kvinnliga präster i den katolska kyrkan? frågade Kristina Kappelin.

– Om vi noggrant läser det som den helige Johannes Paulus II sade, så går det i den riktningen, svarade Franciskus.

Påven inledde dock sitt möte med världspressen genom att rikta några ord till värdlandet.

– Jag som argentinare och sydamerikan tackar Sverige varmt för mottagandet, för under militärdiktaturernas tid tog man också emot många argentinare och chilenare. Sverige har en lång tradition av att välkomna flyktingar, men även av att integrera dem bland folket och genast söka skola och arbete, sade han med värme i rösten.

Franciskus är känd för sitt engagemang i flyktingfrågor och har vädjat till de katolska församlingarna i Europa att ta emot familjer som befinner sig på flykt. Man bör inte stänga hjärtat för en flykting, säger han och blir mångordig i det trånga planet. Men hur är det med alla dem som har uttryckt rädsla över hur flyktingmottagandet påverkar Europa, vad är hans budskap till dem?

– Av försiktighet måste regeringarna också vara öppna för hur man ska ta emot flyktingar och beräkna möjligheten att organisera bemötandet, säger han.

Rädsla en fara

En person från den svenska regeringen sade till påven att man inte hinner med att erbjuda alla flyktingar skola och arbete, berättar han.

– Jag tror inte att Sverige drar ned på antalet man tar emot av egoism, om man gör något sådant är det för att många i dag ser till Sverige för dess välkomnande. Men det finns inte den nödvändiga tiden för att organisera mottagandet av alla, sade påven bekymrat.

Flera gånger återkommer Franciskus till vikten av integration. Det är när flyktingar inte kommer in i samhället som situationen kan bli farlig, anser han.

– Då blir man ghettoiserad, ursäkta ordet. Man hamnar i ghetton. Och en kultur som inte utvecklas i harmoni med en annan kultur är farligt. Men det värsta för länderna som börjar stänga gränserna är rädslan, säger han och framhåller återigen att Europa är skapat av en pågående integration mellan många kulturer.

– Det är inte humant att stänga dörrarna och att stänga gränserna. På lång sikt får man betala för det, också politiskt. Men man kan också tvingas betala politiskt om man är oförsiktig och tar emot fler än man kan integrera, säger han.

Dagen och TT