Påven fördömer alla former av antisemitism

Påven Franciskus har fördömt alla former av antisemitism.
– Den strider helt och hållet mot kristna principer, sa han under ett möte i Vatikanen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var under ett möte med Anti-Defamation League, en amerikansk organisation som verkar för att stoppa spridningen av fördomar om judar, som påven Franciskus sa att katolska kyrkan måste "göra allt som bara är möjligt för att bekämpa antisemistiska tendenser".

– Antisemitismen förekommer fortfarande inom kyrkan, trots att kyrkan uttryckligen och upprepade gånger har förkastat den, sa Franciskus och påpekade att det finns många sätt som man kan bekämpa antisemitism på, som utbildning och information.

Anti-Defamation League grundades 1913, men det är sedan Andra Vatikankoncilliet på 1960-talet som den har fört dialog med Katolska kyrkan. Vid besöket i Vatikanen i veckan fanns 35 delegater från olika delar av USA.