Påven lovar nolltolerans mot övergrepp i kyrkan

Påven Franciskus utlovar nolltolerans mot dem som gör sig skyldiga till sexövergrepp på minderåriga och utsatta vuxna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ingen vars skuld har bevisats ska kunna överklaga den utmätta påföljden. Någon påvlig benådning eller straffmildring ska inte heller komma i fråga, rapporterar Catholic News Service.

Franciskus offentliggjorde beslutet under ett möte med Vatikanens kommission för skydd av unga, och efter att ha lyssnat på övergreppsoffer till en italiensk präst.

– Varför (detta beslut)? Helt enkelt därför att den som gör så är sjuk. Det är en sjukdom, sa Franciskus och erkände att han gjorde fel då han tidigare godkände att prästen i fråga skulle få en mildare påföljd.

Påven sa att kyrkan har varit för senfärdig med att reagera och ingripa mot de övergrepp som har begåtts av dess medlemmar. Han ifrågasatte också den gamla kutymen att flytta misstänkta förövare från plats till plats som något "som har vaggat våra samveten till sömns".