Påven lyfter fram Alice Bah Kuhnke som exempel

Den svenska ministern är ett mycket gott exempel på lyckad integration, enligt påve Franciskus.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är i en intervju med den italienska tidningen Scarp de tenis som påve Fransicus väljer att lyfta fram Sveriges demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Han menar att hon utgör ett utmärkt exempel på bra integration.

I intervjun lyfter påven fram Sverige som ett föregångsland när det gäller att ta emot flyktingar, inte bara under den senaste flyktingkrisen, utan under en längre tid. Exempelvis lyfter den argentiske påven fram att Sverige tog emot många av dem som flydde undan militärdiktaturer i Latinamerika på 1970- och 80-talet.

Påvens budskap i intervjun var att det är viktigt att sätta sig in i andras livssituation, även flyktingars.

– Då får du en större möjlighet till förståelse, säger påven.

Kul med feedback

Alice Bah Kuhnke har själv uppmärksammat att hon omnämns av påven, och kommenterar det hela på sitt Instagramkonto.

– Känns ändå lite fint med feedback direkt från Påven himself, skriver Alice Bah Kuhnke.

På Instagramkontot har hon lagt upp en bild där hon tar emot påven på Sturups flygplats i samband med förra årets Sverigebesök. Hon berättar hur viktigt det var att tydligt få fram sitt ärende till påven under de få minuter hon hade på sig.

Och vad ville Alice Bah Kuhnke prata med påven om?

– Let´s talk about sex (Nu pratar vi om sex), skriver Alice Bah Kuhnke själv.

Det var ordvalet hon använde för att föra in ämnet på Sveriges syn på kvinnors reproduktiva hälsa.

Olika syn på abort

Att Sveriges regering och katolska kyrkan inte alltid har samma syn är knappast någon hemlighet, exempelvis när det gäller synen på abort, där kyrkans linje är att det borde vara förbjudet.

Men påven verkar i alla fall inte rädd för att ämnet kommer upp. Alice Bah Kuhnke skriver att påven verkade road av hennes framfusiga ordval. Och ja, de hann prata integration också, framgår det av Alice Bah Kuhnkes bildtext på Instagram.