Påven lyfter fram Alice Bah Kuhnke som exempel

Den svenska ministern är ett mycket gott exempel på lyckad integration, enligt påve Franciskus.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!