Påven medverkade i TED Talks

Påve Franciskus lämnade i veckan ett överraskande bidrag till den årliga tvärvetenskapliga TED-konferensen i Vancouver.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

TED (Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning) arrangeras varje år i Vancouver. Under fyra dagar har ett hundratal föreläsare talat under rubriker såsom "One Move Ahead", "Our Robotic Overlords", "The Human Response" samt "Health, Life, Love".

Påve Franciskus medverkan skedde i samband med det sistnämnda ämnesområdet. Och enligt nyhetsbyrån AFP uppmanade han i sitt tal, levererat via video till konferensdeltagarna i Vancouver, till samförstånd i stället för uppdelning.

Temat för årets konferens är "The Future You" och Franciskus återknöt även till detta i sitt anförande.

– Framtiden är gjord av "du:s", den är gjord av möten eftersom livet flyter genom våra relationer med andra. Alla människors existens är djupt knuten till andras liv. Livet handlar inte bara om tid som flyter förbi, livet handlar om interaktioner.

I mänskligt liv, som i vetenskapen, är alla saker sammankopplade, konstaterade påven.

– Människans framtid ligger inte enbart i händerna på politiker, stora ledare, stora företag ... framtiden ligger framför allt i händerna på de människor som känner igen den andra som "dig" och sig själva som en del av ett "oss".

Enligt TED-arrangörerna var det här första gången som Franciskus talade till en internationell konferens av detta slag. Hans medverkan fanns inte med i programmet och hölls hemlig av arrangörerna.

Det krävdes många diskussioner, och upprepade resor till Rom, under mer än ett års tid för att få till samtalet, berättade TED:s Europachef Bruno Giussani enligt AFP.

På årets konferens, som avslutas i dag, medverkade ett hundratal föreläsare. Utöver påve Franciskus stod den uttalade religiösa representationen av den brittiska rabbinen Lord Jonathan Sacks.