Påven: Mörklägg aldrig barnövergrepp

Påve Franciskus har skickat ett strängt brev till det katolska prästerskapet där han skriver att det är deras plikt att rapportera övergrepp mot barn begångna av präster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!